Taloudellinen lisäarvo yrityksen tavoitteena

Lisäarvon tuottaminen omistajille on yrityksen resurssien, niin henkilöresurssien kuin pääomankin, käyttämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Yritysjohto varmistaa omistajien saavan yrityksen tuotosta vaatimansa osuuden. 

Jos ja kun johto onnistuu synnyttämään tuoton, joka ylittää omistajien odotukset, syntyy taloudellista lisäarvoa. Jotta tähän päästäisiin parhaalla mahdollisella tavalla, voimme me auttaa liiketoimintasi ohjaamisessa haluttuun tavoitteeseen.